Särskilda resevillkor gällande fotbollsresor, F1-resor, tennisresor, NFL-resor & NHL-resor.

Bokade biljetter

OLKA Sportresor AB (härefter OLKA) är förmedlare av biljetter och är inte arrangör av aktuella evenemang.

Bokade biljetter/paket till evenemang är ej återbetalningsbara oavsett deltagarnas personliga omständigheter.

OLKA förmedlar biljetter grundat på att du skall kunna se evenemanget/fotbollsmatchen oavsett vilken dag och tid den spelas. OLKA har inget ansvar för att evenemang blir flyttade, avbrutna eller inställda, t.ex. ingen återbetalning medges för ev. avbokningar om match flyttas från planerad dag till annan helg- eller vardag. Om matchen ställs in pga. dåligt väder gäller matchbiljetten för det nya matchdatum och OLKA är ej skadeståndsskyldiga för ev. resekostnader.

Vid matchändring som medför att matchen spelas utanför bokad flygtid gäller följande:
1) I första hand hjälper OLKA sportresor till med biljett till annan match under resetiden.
2) Om resenären hellre vill boka om flyg och hotell för att kunna se den ursprungliga matchen hjälper OLKA Sportresor till med ombokning till bästa möjliga pris för resenären. Eventuella merkostnader för detta står alltid resenär för.

Det är normalt sett inte möjligt att boka om eller ändra namn på flygbiljetterna och i de flesta fallen är det heller inte möjligt att få någon återbetalning vid eventuell avbokning. Kontakta oss för information om vad som gäller för just din flygresa – om flygresan är bokad via OLKA.

OLKA har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan på grund av ex. dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare. Vi rekommenderar inte att bära halsduk eller matchtröja på arenan. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje enskilt evenemang. Det åligger också resenär att kontrollera ev. ändring av speldag och speltid. Matchbiljetterna levereras allt som oftast till hotellet och lämnas till personen som står som kontaktperson på bokningsbekräftelsen. Observera att vissa biljetter kan vara årskort, det är otroligt viktigt att dessa lämnas tillbaka enligt anvisning annars kommer vi att debitera er. Vi kan endast garantera biljetter i par om två.

Köpt evenemangsbiljett får inte säljas vidare då detta kan vara otillåtet eller olagligt och kan medföra rättsliga påföljder.

Viktig information gällande Covid-19.

Biljetterna vi erbjuder online baseras på uppdaterade tilldelningar som vi kan erbjuda, allt i samarbete med de officiella partners vi arbetar med och baserat på arenakapaciteten – som kan komma att ändras. Det kan finnas en chans att det evenemang som du vill besöka kommer att förändras när det gäller antalet åskådare.

Följande scenario och lösning ska beaktas:

  1. Matchen/Evenemanget du har bokat ställs in, kapaciteten i antalet åskådare minskas (och klubben cancellerar biljetterna) eller matchen spelas utan publik.

Om en av dessa omständigheter inträffar, har du möjlighet att behålla orderbeloppet som en kredit som kan användas för ett annat evenemang eller en återbetalning för hela beloppet för de delar du har bokat med OLKA. Återbetalningen regleras senast två veckor efter det ursprungliga evenemangsdatumet.

Viktigt! Vi kan bara återbetala för delar som bokats med OLKA. Om du har bokat resa, boende eller någon annan del i ett paket på egen hand erbjuder vi inte någon form av återbetalning eller kompensation.

Flygresan & bagage
OLKA ansvarar inte för ev. flygtransport som ingår i paketresan. OLKA ansvarar inte heller för ev. förseningar för bokade flygresor eller anslutningar till avreseorten på paketresan. Respektive flygbolag har egna regler och det är resenärens skyldighet att skaffa sig kännedom om dessa. Flygbolagen har heller inget ansvar för övriga delar i paketresan. Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått. Vi reserverar oss för att bagagereglerna kan komma att ändras.

Betalning av resa

Slutbetalning oss tillhanda senast 30 dagar innan avresa. Anmälningsavgift vid bokning av landarrangemang är 1500: -/person och skall vara OLKA tillhanda senast 10 dagar efter bokning. Vid bokning av ev. flygresa erläggs denna kostnad direkt vid bokningstillfället.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att teckna avbeställningsförsäkring av oss för att skydda er mot oförutsedda händelser såsom olycksfall, sjukdom e.d. Vi samarbetar med Solid Försäkring. Observera att vi endast godtar läkarintyg från fysiska läkarbesök och inte från onlinebesök via webbplats eller mobilapplikation. Se produktfaktablad inkl. för- och efterköpsinfo – avbeställningsvillkoren skickas till dig i samband med offertförfrågan.

Resebekräftelse

Ev. muntliga löften som getts vid bokning skall finnas på resebekräftelsen för att kunna åberopas.

Resehandlingar

Det är resenärens eget ansvar att kontrollera att alla resehandlingar när dessa erhållits och omgående påtala ev. felaktigheter.

Adressändring

Ev. adressändringar inklusive e-postadress eller ändring av telefonnummer efter bokningstillfället måste anmälas till OLKA omgående för att vi skall kunna nå resenär för information om eventuella tidtabellsändringar och annat viktigt för resans genomförande. Ev. reklamationer av resa skall inkomma till OLKA senast 15 dagar efter avslutad resa och skall vara skriftlig. Inkommer reklamation senare beaktas/behandlas den ej.

Övrigt

OLKA reserverar sig för ändring av resplan/resväg eller priser som kan ske på omständigheter utanför OLKAs kontroll såsom; höjda transportkostnader, valutaförändringar, förändrat antal resenärer, flygplatsavgifter, flygskatter m.m.